Home:
Georges Averhals
       
Scherpenstein
Zicht op Scherpenstein 1930
View on Scherpenstein 1930

Zicht op Scherpenstein, tekening
View on Scherpenstein, drawing

Scherpenstein en kerktoren
Scherpenstein and church tower
Schelle

Zicht op Scherpenstein
View on Scherpenstein
 
 
 
G. Averhals en Gerardina Slieker
Familie Slieker
 
Familie Slieker en G. Averhals
Familie Slieker en G. Averhals
Familie Slieker in woonkamer
Slieker family in living room
Familie Slieker
     
30 jaar protestantse kerkgemeente in de Rupelstreek
30 year protestant church congregation in the Rupel region
     
Opleiding - Education
 

Zicht op de Koninklijke Academie van Antwerpen
View of the Royal Academy Antwerp
1927-1928
 
Palmares/Record of Achievements
1927-1928
Prijzen bijzonder begaafde leerlingen
Prizes exceptionally talented students
Palmares/Record of Achievements
1928-1929
Prijzen bijzonder begaafde leerlingen
Prizes exceptionally talented students
K.V.V. Rugo & Akademie te Boom

"Bulletijn van Storting", bijgevoegd bij Gewas Jaargang V, juli-oktober 1939, nummer 4-5
"Bulletin of Deposit", attached to Gewas Volume V, July-October 1939, number 4-5
Rugo Tentoonstellingen/Exhibitions
Catalogus van de tweede Rugotentoonstelling in 1936/Catalog of the second Rugo Exhibition in 1936
Artikel over tweede "De Rugotentoonstelling te Boom" door Emiel Fredrix, waarschijnlijk gepubliceerd in Gewas of Rugo tijdschrift.
Article on the second Rugotentoonstelling Boom by Emiel Fredrix, probably published in Gewas or Rugo magazine.
Catalogus van de 3e Rugo Kunsttentoonstelling van 27 maart tot 4 april 1937; omslag litho van Th. Van de Kerckhove;
op de laatse blz informatie over acties van Rugo.
Catalog of the 3rd Rugo Art Show from March 27 to April 4, 1937; cover lithograph by Th. Van de Kerckhove;
on the last page information about Rugo actions.
Vierde Rugotentoonstelling te Boom: Burgemeester Frans De Schutter, de heren Averhals, Moorkens, Van Cleemput, Roofthooft en Fredrix
Artikels in de kranten, o.a. De Nieuwe Gazet.
Fourth Rugo Exhibition in Boom: Mayor Frans De Schutter, Messrs Averhals, Moorkens, Van Cleemput, Roofthooft and Fredrix.
Articles in the newspapers, among others, De Nieuwe Gazet.


Uitnodiging voor de "Kunst- en Kultureele Vereeniging Rugo 1e Lustrum Kunsttentoonstelling" in april 1939.
Invitation to the K.V.V. Rugo 1st Lustrum Art Exhibition in April 1939.

 
Vermoedelijk fotos van de 1ste Akademietentoonstelling op 21 augustus 1937 te Boom.
Pictures presumably of the 1st Academy Exhibition on August 21, 1937, in Boom.

 

Adv.Spillemaeckers raadslid, J. Van Cleemput schepen van onderwijs, G. Averhals en G. Vercruysse.
Adv.Spillemaeckers council member, J. Van Cleemput Education Councillor, G. Averhals and G. Vercruyssche
Georges Vercruysse met beeldhouwwerken
Georges Vercruysse with sculptures

Beeldhouwwerken van Georges Vercruysse
Sculptures by Georges Vercruysse

 
 
Tijdschrift/Magazine "Gewas"
Foto's van de omslag en de inhoud van Rugo tijdschrift Gewas. Dit is niet de volledige reeks van de uitgegeven nummers.
Photos of the cover and content of Rugo journal "Gewas". This is not the full range of numbers published.

3e jaargang maart 1937 Nr. 3
3e jaargang mei 1937 Nr. 4
3e jaargang juli-aug. 1937 Nr. 5
3e jaargang sept.-okt. 1937 Nr. 6
4e jaargang Nr. 1 dec. 1937-jan. 1938
4e jaargang Nr. 2 feb.-maart 1938
IV jaargang Nr. 3 april-mei 1938
IV jaargang Nr. 4 juni-juli 1938
 
IV jaargang Nr. 5 sept.-okt. 1938
4e jaargang Nr. 6 nov.-dec. 1938
Jaargang V juli-okt. 1939 Nr. 4-5
 
 
Gewas, vijfde jaargang Nr. 2-3, april-juni 1939: Lustrumnummer uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de K.V.V. Rugo.
Hier enkele uittreksels in verband met Georges Averhals.
"Gewas", fifth volume No. 2-3, April-June 1939 Anniversary number issued to mark the fifth anniversary of the K.V.V. Rugo.
Here are some excerpts in connection with Georges Averhals.
Lustrumnummer 1939 en Hoofdbestuur KKV Rugo
Lustrum edition 1939 and Board KKV Rugo

Inhoud en Inleiding door G. Moorkens
Contents and Introduction by G. Moorkens
Ereleden, Beschermcomité en Werkende leden
Honorary members, Patronage Committee and Active members
Akademie te Boom en Georges Averhals
Academy in Boom and Georges Averhals
     
Georges Averhals met oudste dochter
Georges Averhals with his eldest daughter
     
Tentoonstellingen - Exhibitions
Tentoonstelling van etsen in het Koninklijk Kunstverbond Antwerpen 1935/Exhibition of etchings at the Royal Art Association Antwerp 1935

Tijdschrift De Stad
"Foto: zij die hun werk exposeerden."
Magazine "De Stad"
"Photo: those who exhibited their work."

Tijdschrift/Magazine "Ons Land", 13/12/1935
Etsers/Etchers: Heyman, Schauwe, Melfliet, Boonen, W. Vaes, J. Gorus, De Coninck, Averhals

Artikel in de krant Le Matin, 8/12/1935
*** Au Cercle artistique, sept jeunes graveurs, ...
Article in the newspaper Le Matin, 12.08.1935
*** In the Cercle Artitistique", seven young etchers, ...
     
Artikel in een krant:
"Verschillende etsers in het Kon. Kunstverbond"
Article in a newspaper:
"Several etchers in Royal. Art Association"
     
Tentoonstellingen/Exhibitions in 1936
Salon Quatriennal de Belgique, Liège 1936 du 16 Mai au 15 Juin au Palais des Beaux-Arts/Membres d'Honneur de la Socièté/Commission Directrice de la Socièté/Composition des Jurys d'Admission et de Placement/Dessin - Gravure Monotypes: Averhals Georges
Quadriennal Salon of Belgium, Liège 1936 from May 16 to June 15 at the Palace of Fine Arts / Honorary Members/ Board of Directors/ Composition Juries Admissions and Placement / Drawing - Engraving Monotype: Averhals Georges


   
August 26, 1936 The Art Institue of Chicago:
Ontvangst van pakket met etsen en gravures voor de 4e Internationale Tentoonstelling
Reception of package containing etching and engraving for the 4th International Exhibition
   
 

Tentoonstellingen/Exhibition "La Gravure Originale Belge" (G.O.B.)
In de catalogi zien we veel bekende kunstenaars, zoals/In the catalogus we notice many famous artisits, such as:
Jac Boonen, Jacques Gorus, Romain Malfliet, Frans Masereel, Maurice Langaskens, Kurt Peiser, P. Paulus, Edg. Tijdgat,......

 
15e Exposition Annuelle, Palais des Beaux Arts
20 février au 3 mars 1937
Membres dHonneur et Comité
Honorary Members and Committee
Membres Artistes - Artists Members
Membres Protecteurs - Members Protectors
Georges Averhals
Georges Vercruysse
 
16e Exposition Annuelle
Cercle Artistique et Littéraire 12 avril au 1 mai 1938
Membres dHonneur et Comité
Honorary Members and Committee
Membres Artistes - Artists Members
Membres Protecteurs - Members Protectors
Catalogue: Georges Averhals Catalogue: Georges Vercruysse

17e Exposition Annuelle
Cercle Artistique et Littéraire 25 avril au 7 mai 1939

Membres dHonneur et Comité-Honorary Members and Committee
Membres Artistes - Artists Members
Membres Protecteurs - Members Protectors
Catalogue: Georges Averhals

Catalogue: Georges Vercruysse
 
Tentoonstelling/Exhibition in de galerij S.A.T.I. Lange Gasthuisstraat 13, Antwerpen, van 25 november - 2 december 1938
Etsen en tekeningen van de kunstenaars/Etchings and drawings by the artists:
G. Averhals, J. Gorus, C. Heymans, R. Malfliet en J. Vercruysse